Vynášení Mařeny – Smrti

Máme za sebou Smrtnou neděli. V tento den se lidé loučili se zimou, vyháněli smrt i nemoci a doufali, že již brzy přijde jaro, jejich životy prohřejí paprsky slunce a nový hospodářský rok přinese bohatou úrodu.

Letos jsme měli více než jindy potřebu připomenout si tuto tradici. S vírou, že i nás nemoc a smrt obejde. Tak vznikla pod rukami našich synů Mařena antikoronavirová...Přejeme pandemii rychlý zmar a nám všem dostatek zdraví i sil vše zvládnout!

Comments are closed.