Směrnice Penzionu Na Fojtství o zpracovávání osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Penzion Na Fojtství, provozovaný PEIP LIGHTING s.r.o., Veselá 111, Zašová, 756 51, IČ: 28643178, živnostenské oprávnění vydané dne: 2. 9. 2014, firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36409, adresa provozovny: Veselá 6, Zašová, 756 51

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Petra Pavelková, email: penzion-nafojtstvi@peip.cz, tel.: + 420 775 223 865.

Údaje zákonem povinné

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Penzionu Na Fojtství níže uvedené údaje. Tyto údaje splňují výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Cizinec (§ 101 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky)

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Státní občanství
 • Počátek a konec pobytu
 • Číslo a typ dokladu, případné vízum

Tuzemský host (plnění smlouvy o ubytování podle § 754 - § 759 občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb.)

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště/zaměstnavatele
 • Číslo občanského průkazu/cestovního dokladu
 • Počátek a konec pobytu

Údaje zákonem nepovinné

Cizinec, tuzemský host

 • E-mail
 • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření rezervace a následnou komunikaci s objednatelem. Tyto údaje jsou ubytovatelem smazány po ukončení doby ubytování (případně po ukončení veškeré komunikace – odeslání faktury) a nejsou nijak evidovány ani dále využívány.

 

Ve Veselé, 24. 5. 2018